Крепежни елементи

Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511901 / 030404
Статус: На склад
Цена: 0.29 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 118-AM06080 / 030449
Статус: На склад
Цена: 0.43 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511904 / 030422
Статус: На склад
Цена: 0.29 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511905 / 220546
Статус: На склад
Цена: 0.38 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511906 / 030401
Статус: На склад
Цена: 0.48 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511931 / 229911
Статус: На склад
Цена: 0.38 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 030439
Статус: На склад
Цена: 0.52 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511932
Статус: На склад
Цена: 0.63 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511909 / 220547
Статус: На склад
Цена: 0.52 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511910 / 220545
Статус: На склад
Цена: 0.57 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511911 / 030427
Статус: На склад
Цена: 0.86 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511912 / 221685
Статус: На склад
Цена: 0.76 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511913 / 220689
Статус: На склад
Цена: 0.76 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Euromaster
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 511914 / 222430
Статус: На склад
Цена: 0.95 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Raider
Марка: Raider
Модел:
Арт.№:: 224402
Статус: На склад
Цена: 0.20 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030639
Статус: На склад
Цена: 0.02 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030601
Статус: На склад
Цена: 0.02 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030602
Статус: На склад
Цена: 0.02 лв.с ДДС
Описание:  Нитове за неръждавейка

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030634
Статус: На склад
Цена: 0.11 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 511116
Статус: На склад
Цена: 0.03 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030622
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030603
Статус: На склад
Цена: 0.03 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030609
Статус: На склад
Цена: 0.03 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030604
Статус: На склад
Цена: 0.03 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030607
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 224403
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030608
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 511130
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 220875
Статус: На склад
Цена: 0.76 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030447
Статус: На склад
Цена: 0.57 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030451
Статус: На склад
Цена: 0.76 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030453
Статус: На склад
Цена: 0.90 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 220365
Статус: На склад
Цена: 1.43 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 221453
Статус: На склад
Цена: 0.71 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 221948
Статус: На склад
Цена: 0.86 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030446
Статус: На склад
Цена: 0.95 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030402
Статус: На склад
Цена: 1.00 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 220688
Статус: На склад
Цена: 1.14 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030428
Статус: На склад
Цена: 1.71 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 220436
Статус: На склад
Цена: 1.62 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030430
Статус: На склад
Цена: 1.33 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030444
Статус: На склад
Цена: 3.32 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 222041
Статус: На склад
Цена: 3.71 лв.с ДДС
Описание: 520706

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 090406
Статус: На склад
Цена: 0.42 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 090415
Статус: На склад
Цена: 0.50 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 090405
Статус: На склад
Цена: 0.58 лв.с ДДС
Описание: 520709

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 090417
Статус: На склад
Цена: 0.83 лв.с ДДС
Описание: 520710

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 090422
Статус: На склад
Цена: 1.59 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Top Strong
Марка: Top Strong
Модел:
Арт.№:: 030638
Статус: На склад
Цена: 0.02 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229816
Статус: На склад
Цена: 1.80 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229817
Статус: На склад
Цена: 2.59 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229818
Статус: На склад
Цена: 3.50 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229819
Статус: На склад
Цена: 4.50 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229814
Статус: На склад
Цена: 0.66 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229815
Статус: На склад
Цена: 0.90 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229809
Статус: На склад
Цена: 0.40 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229812
Статус: На склад
Цена: 0.40 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229810
Статус: На склад
Цена: 0.45 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229813
Статус: На склад
Цена: 0.45 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229811
Статус: На склад
Цена: 0.77 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229822
Статус: На склад
Цена: 4.80 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229820
Статус: На склад
Цена: 2.40 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229821
Статус: На склад
Цена: 3.00 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 229823
Статус: На склад
Цена: 7.10 лв.с ДДС
Описание: Размери- Ø115mm; 8500rpm

Производител: TROY
Марка: TROY
Модел:
Арт.№:: T 27920
Статус: На склад
Цена: 1.04 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 030425
Статус: На склад
Цена: 0.16 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 030419
Статус: На склад
Цена: 0.22 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 030418
Статус: На склад
Цена: 0.34 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 030434
Статус: На склад
Цена: 0.65 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 223437
Статус: На склад
Цена: 3.59 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 031304
Статус: На склад
Цена: 0.13 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 031308
Статус: На склад
Цена: 0.17 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 031309
Статус: На склад
Цена: 0.25 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 227159
Статус: На склад
Цена: 0.42 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 031359
Статус: На склад
Цена: 0.67 лв.с ДДС
Описание: 

Производител: Unknown
Марка: Unknown
Модел:
Арт.№:: 030417
Статус: На склад
Цена: 0.17 лв.с ДДС
Описание: М42 мм, 1 м, клас 4.8

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 976
Арт.№:: im-316163
Статус: На склад
Цена: 43.37 лв.с ДДС
Описание: М12х220 мм, клас 8.8

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 931
Арт.№:: im-807516
Статус: На склад
Цена: 1.32 лв.с ДДС
Описание: М 5х 35 мм, DIN 7985

Производител: Vipa spa
Марка: Vipa
Модел: DIN 7985
Арт.№:: im-690071
Статус: На склад
Цена: 0.05 лв.с ДДС
Описание: TRIKA, пластмасова кутия

Производител: Tox
Марка: Tox
Модел: TRIKA FORM 11
Арт.№:: im-991687
Статус: На склад
Цена: 0.76 лв.с ДДС
Описание: М 6х 30 мм, Zn, 8.8, DIN 912

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 912
Арт.№:: im-272313
Статус: На склад
Цена: 0.06 лв.с ДДС
Описание: М 4х 20 мм, Zn, 8.8, DIN 912

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 912
Арт.№:: im-201812
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: М 10х 20 мм, Zn, 8.8, DIN 912

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 912
Арт.№:: im-177874
Статус: На склад
Цена: 0.17 лв.с ДДС
Описание: М 8х 10 мм, Zn, 8.8, DIN 912

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 912
Арт.№:: im-210752
Статус: На склад
Цена: 0.11 лв.с ДДС
Описание: М 5х 12 мм, Zn, 8.8, DIN 912

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 912
Арт.№:: im-202793
Статус: На склад
Цена: 0.03 лв.с ДДС
Описание: М 5х 40 мм, DIN 7985

Производител: Vipa spa
Марка: Vipa
Модел: DIN 7985
Арт.№:: im-182818
Статус: На склад
Цена: 0.06 лв.с ДДС
Описание: B21

Производител: Stafa
Марка: Stafa
Модел: DIN 471
Арт.№:: im-782911
Статус: На склад
Цена: 0.12 лв.с ДДС
Описание: М 14х 80 мм, A2, DIN 933

Производител: Vipa spa
Марка: Vipa
Модел: DIN 933
Арт.№:: im-981622
Статус: На склад
Цена: 2.65 лв.с ДДС
Описание: ф 4.0х 20 мм, DIN7505, бял

Производител: Stafa
Марка: Stafa
Модел: DIN 7505
Арт.№:: im-839429
Статус: На склад
Цена: 0.02 лв.с ДДС
Описание: ф 3.0х 16 мм

Производител: Stafa
Марка: Stafa
Модел: няма
Арт.№:: im-388052
Статус: На склад
Цена: 0.01 лв.с ДДС
Описание: ф 6х 80 мм, Zn, TORNADO EVOLUTION

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: Tornado Evolution
Арт.№:: im-840400
Статус: На склад
Цена: 0.17 лв.с ДДС
Описание: ф 5.0х 30 мм

Производител: Stafa
Марка: Stafa
Модел: няма
Арт.№:: im-733414
Статус: На склад
Цена: 0.04 лв.с ДДС
Описание: М 16х170 мм, 8.8 DIN 931

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 931
Арт.№:: im-398902
Статус: На склад
Цена: 1.81 лв.с ДДС
Описание: ф 3.5х 55 мм, едра стъпка, DIN52020

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 52020
Арт.№:: im-941584
Статус: На склад
Цена: 0.02 лв.с ДДС
Описание: М12-1м 8.8

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 975
Арт.№:: im-500342
Статус: На склад
Цена: 3.46 лв.с ДДС
Описание: М 10х 40 мм, 8.8, DIN 933

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 933
Арт.№:: im-431804
Статус: На склад
Цена: 0.18 лв.с ДДС
Описание: М 14 мм,DIN 985

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 985
Арт.№:: im-121408
Статус: На склад
Цена: 0.15 лв.с ДДС
Описание: М10-1м

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 976
Арт.№:: im-291244
Статус: На склад
Цена: 1.97 лв.с ДДС
Описание: М24-1м

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 976
Арт.№:: im-197999
Статус: На склад
Цена: 11.85 лв.с ДДС
Описание: М 10 мм

Производител: Valenta ZT s.r.o.
Марка: Valenta
Модел: DIN 125
Арт.№:: im-527605
Статус: На склад
Цена: 0.01 лв.с ДДС
Забележка: Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.